Training

Quality Level Management

Op maandag 23 maart was de Quality Boost Meetup: Boost your Quality van Improve’s expertise Quality Level Management. Hierbij was een leuke groep mensen aanwezig waaronder personen van Philips en ASML.

Jeanne Hofmans begon de avond met een discussie over met de vraag wat kwaliteit eigenlijk is. Gerefereerd werd aan verschillende definities en de soorten kwaliteit van David Garvin. Hier kwamen nog reacties op over bijvoorbeeld onderhoudbare code als kwaliteit, maar ook over de keuze van waarde. Is 10 minuten korter reizen belangrijker dan het beschikbaar stellen van Wifi in de trein?

Na de presentatie bespraken de deelnemers aan de hand van anekdotes de problemen die in de praktijk voorkomen met (het gebrek aan) kwaliteit. Jeanne trapte af met een verhaal over de PRA en QA. We merkten dat er een PRA werd gemaakt maar dat die niet gebruikt werd bij de testplannen. Ze gingen dit verbeteren door een goede PRA te maken die gebruikt kon worden. Tijdens het opstellen van de PRA werd alvast met testen begonnen. QA sprong hier direct op in dat testen niet mocht, zolang de PRA nog niet af was. Dit is typisch politieagentgedrag van QA (vinklijstjes). Cultuur gericht op het proces in plaats van product. Ook het verhaal dat het product live kon gaan omdat het niet meer crashte, vond veel herkenning bij de deelnemers. Dat het product nog steeds meer dan 200 bugs bevatte en daardoor niet functioneerde was men even vergeten. Het is de vraag hoe goed je moet testen voordat het in productie kan gaan. Zo was een systeem zeer goed getest. Feitelijk zo goed dat er maand na maand geen enkel probleem binnenkwam bij de servicedesk. Na verloop begonnen de bedrijven de servicecontracten op te zeggen, want waar heb je die voor nodig als het allemaal zo goed werkt?

Processen worden vaak als schild gebruikt. Zo komt het geregeld voor dat men schermt met de FDA regels in het geval van Agile. De FDA zou dit niet accepteren. Na enig zoekwerk op het Internet bleek dat de FDA inmiddels een richtlijn had gemaakt voor de toepassing van Agile conform de FDA regels. Naast processen worden ook tools als heilige graal gezien. Wie heeft niet een Record & Playback tool gebruikt om het bij tweede gebruik op de plank te leggen omdat het absoluut niet onderhoudbaar was?

Op het einde van de avond is nog een enkel probleem bij de kop gepakt en tegen het QLM-model aangehouden. Op welk niveau past het probleem: organisatie, proces of product? Tevens is bekeken welke maatregelen genomen zou kunnen worden om het probleem op te lossen.

Om omstreeks 20.45 uur werd afgesloten en gingen de deelnemers weer naar huis met meer begrip en inzicht in praktische problemen met kwaliteit en manieren om er mee om te gaan.