Training

DevOps: The Phoenix Project

Deze QBM stond in het teken van een DevOps simulatie. Deze simulatie is gebouwd door GamingWorks en gebaseerd op het beroemde boek van Gene Kim "The Phoenix Project".

De kick-off was een korte presentatie over waarom de meeste DevOps initiatieven zullen falen. Enkele redenen werden aangedragen, waaronder:

  • het ontbreken van de juiste cultuur en de juiste competenties
  • men ziet DevOps als een framework om te implementeren
  • te snelle implementatie van DevOps
  • veel bedrijven verkopen tools als dé DevOps oplossing

Hierna begon de 2,5 uur durende simulatie in twee ronden. De deelnemers maakten deel uit van een fictief bedrijf Parts Unlimited. Elke deelnemer had een rol, bijvoorbeeld Change Management, Test Team, Application Development of Technology Operations. Facilitator Paul Wilkinson speelde de CEO en kwam bij de start direct met een vervelende mededeling. Want de aandelen van Parts Unlimited waren gekelderd en een nieuw project (The Phoenix Project) was geïnitieerd om het bedrijf weer op de rit te krijgen. Daarmee was het kader voor de QBM geschetst: business, IT en Operations moeten goed samenwerken om het project tot een succes te maken. Elke ronde bestond uit een voorbereiding, planning, uitvoering en evaluatie. Soms kwamen er tussendoor extra requirements opzetten in de vorm van issues of nieuwe features.

In ronde 1 moesten de deelnemers zichzelf organiseren en men begon snel op een flipover een eigen visualisatie te maken van het geplande werk. Er ontstond een beetje chaos omdat de status en voortgang van het project niet altijd duidelijk waren. Uiteraard hoort deze situatie bij het spelelement. Tijdens de evaluatie van deze ronde werd o.a. gereflecteerd op hoe het werk georganiseerd werd, hoe de onderlinge samenwerking verliep en welke knelpunten er waren. Ook werden DevOps principes toegelicht en gerelateerd aan het spelverloop. Zo werd Flow benadrukt om zo goed en snel mogelijk het geplande werk van de business naar operations te laten gaan. In feite de user stories op Done krijgen in een DevOps context.

De tweede ronde verliep soepeler doordat men het proces had verbeterd n.a.v. de evaluatie. Zo werd een kanban bord gemaakt waardoor het werk voor iedereen beter gevisualiseerd en geprioriteerd kon worden. Ook werd een procesverantwoordelijke aangewezen om de communicatie beter te stroomlijnen. Deze ronde ging weer niet zonder horten of stoten, maar al lerende werd het proces door de deelnemers aangepast met behulp van de DevOps principes die werden toegelicht door Paul.

Kortom, een geslaagde avond met enthousiaste deelnemers. Deze QBM was een sterk verkorte vorm van de reguliere simulatie (normaliter 4 ronden in 1 hele dag). Enkele leermomenten en reacties:

  • "learning by doing" laat duidelijk de uitdagingen van DevOps zien
  • DevOps principes kunnen concreet geïmplementeerd worden in de praktijk
  • de game is een leuke interactieve manier op DevOps écht te leren