Training

Discussieer mee over de nieuwe test standaard ISO 29119

De ISO 29119 Software Test-standaard zal de internationaal bekende standaarden IEEE 829 (Test Documentatie), IEEE 1008 (Unit Test) en BS 7925 (Test Technieken) op termijn gaan vervangen. Het doel van de ISO 29119 is om een definitieve standaard voor het testen van software beschikbaar te stellen.

Vanuit de softwaretestgemeenschap is er een aanzienlijke weerstand met betrekking tot de standaardisatie van softwaretesten. In het bijzonder de Context-Driven Community verzet zich tegen de standaardisatie en de acceptatie van deze nieuwe standaard. Zij nemen het standpunt in dat het professionele testen zich niet in een standaard laat (uit)drukken.

Nathalie van Delft geeft een toelichting op de standaard. Hierna wordt een debat gehouden waar middels stellingen alle deelnemers hun standpunten en argumenten toe kunnen lichten. Dus wil je meer weten over de ISO 29119 en mee discussiëren over de voor- en nadelen van de standaard, kom dan op 14 september.

Praktisch

Tijd: 17.30 - 21.00

Locatie: Prof. Dr. Dorgelolaan 30, 5613 AM Eindhoven

Inschrijven voor deze Quality Boost!

Doe je mee? Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: info@improveqs.nl. Neem gerust een collega mee. Vermeld in de e-mail de namen, e-mailadressen en telefoonnummers van alle deelnemers die je wilt aanmelden. Wacht niet te lang, want voor elke bijeenkomst hebben we maar een beperkt aantal plaatsen. Voor meer informatie kun je bellen met 040 - 2021803.