Training

Training: Reviews en inspecties: fouten vinden en voorkomen

Software inspecties vormen de meest efficiënte en effectieve wijze om de kwaliteit van produkten te verbeteren. Verbetering zoals verdubbeling van de productiviteit zijn vastgesteld bij organisaties die inspecties gestructureerd toepassen. Inspecties kunnen worden gedefinieerd als een gestructureerde collegiale beoordeling van een product met als doel het vinden van fouten, en voorkomen van dezelfde fouten in de toekomst. Het invoeren en sturen van het review en inspectie proces is de taak van de inspection leader c.q. moderator. In deze tweedaagse training leert u alles over reviews en inspecties.

direct
inschrijven
download
brochure
bel mij
 

Doelstellingen

Na deze training:

  • Kent u de basis principes van inspecties en de meest gebruikte andere review methoden
  • Kent u het inspectie proces incl. specifieke technieken, zoals het toekennen van rollen aan reviewers, entry en exit criteria, Perspective Based Reading techniek, etc.
  • Kent u de taken van de moderator gedurende het gehele review proces
  • Kunt u inspectie meetings leiden en deelnemers ondersteunen als moderator
  • Kunt u een strategie vaststellen en een Master Review Plan opstellen
  • Kunt u reviews en inspecties implementeren in een organisatie
  • Kent en herkent u de kritische succes factoren en valkuilen bij invoering van reviews en inspecties
  • Kunt u metrieken gebruiken bij het sturen en verbeteren van het inspectieproces
  • Kent u diverse regels, tips en tools voor alle deelnemers aan het review proces
  • Hebt u cases waarin de theorie direct aan de praktijk getoetst kan worden

Omschrijving

Fouten voorkomen met reviews en inspecties

In elke software ontwikkelfase worden fouten geïntroduceerd, gevonden en hersteld. De meeste fouten worden veelal pas gevonden als het product bijna klaar is. Het bespaart de organisatie veel tijd en kosten als fouten eerder in het software ontwikkeltraject worden gevonden. Inspecties en reviews zijn hiervoor goede middelen. Gebaseerd op de fouten die zijn gevonden tijdens een inspectie, kunnen op basis van een goede causal analysis maatregelen worden genomen om het software proces te verbeteren.

Deze training is er op gericht om u inzicht te geven in wat reviews en inspecties zijn is en wat ze voor u kunnen betekenen in de praktijk.

Doelgroep

Voor wie is deze training bedoeld?

De training is voor u geschikt als u in de dagelijkse praktijk met software ontwikkelen of testen bezig bent en wilt leren hoe u efficiënter kunt werken.

Rollen van deelnemers in hun organisatie

De training is bestemd voor:

  • Ontwikkelaars en gebruikers die zich bezig houden met de afstemming tussen klant en leverancier van informatiesystemen en software producten.
  • Projectleiders, testmanagers en consultants die op een meer effectieve manier sturing en advies willen geven aan projecten.
  • Softwarecoaches, testers en ontwikkelaars die zich willen richten op een meer effectieve manier van communiceren en samenwerken binnen een project.

Voorkennis of voortraining

Geen specifieke voorkennis vereist.

Programma

Opzet van de training

Deze tweedaagse cursus voorziet u van kennis, praktische inzichten en ervaring op het gebied van reviews en inspecties. De cursus is gebaseerd op de methode zoals beschreven door Michael Fagan en Tom Gilb en de praktijkervaringen opgedaan door Improve Quality Services. Aan het einde van de cursus bent u in staat om aan reviews en inspecties deel te nemen en ze te sturen, op een effectieve en efficiënte manier. Naast de theorie is er daarom veel aandacht voor het opdoen van praktische vaardigheden.

Programma onderdelen

Dag 1:

Introductie

  • Soorten reviews
  • Wat is anders bij inspecties?
  • Wat kan worden geïnspecteerd?
  • De context van inspecties

Planning & kick off

  • Entry criteria
  • Toewijzen van rollen
  • Sampling
  • Taken van de moderator

Voorbereiding

  • Individuele checking rate
  • Perspective Based Reading
  • Regels en beoordelen
  • Het belang van checklists

Inspectie meetings

  • Regels voor de deelnemers
  • Waarom geen discussie?
  • Discussie meeting
  • Causal Analysis

Dag 2:

Meeting Skills

  • Hoe leid ik meeting?
  • Wat kan ik verbeteren?
  • People issues

Rework, follow-up & exit

  • Het oplossen van fouten
  • Het follow-up proces
  • Exit criteria in de praktijk
  • Taken van de moderator

Master review plan

  • Strategie
  • Review doelstellingen
  • Opstellen van master review plan

Implementatie

  • Hoe start ik?
  • Data analyse en feedback

Afronding

  • Valkuilen
  • Evaluatie

Mogelijkheden voor inhouse-training

Improve verzorgt de training Reviews en Inspecties inhouse in uw eigen organisatie, waarbij we de inhoud afstemmen op uw wensen. Indien gewenst in het Engels. Neem voor meer informatie contact op via 040-202 1803 of opleidingen@improveqs.nl.

Praktisch

Improve verzorgt deze training op verzoek in-house in uw eigen organisatie. Daarbij stemmen we de inhoud specifiek af op uw doelstellingen. Indien gewenst in het Engels. Neem voor meer informatie contact op via 040-202 1803 of opleidingen@improveqs.nl.

Docent

Uw docent is:

Data & Locatie

Deze training is op aanvraag.

Er zijn momenteel geen geplande trainingen

Training aanvragen

Wellicht ook interessant