Training

Training: TPI® Next: testproces verbeteren met TPI® Next

TPI® Next helpt bij het vaststellen wat dient te worden aangepakt c.q. verbeterd. Een gestructureerde testmethode, zoals TMap® Next, helpt bij bepalen hoe een en ander kan worden geïmplementeerd. Tijdens deze cursus wordt ook de relatie tussen TPI® Next en TMap® Next aangegeven, waarbij een aantal goede TMap® Next handvatten zal worden aangereikt.

direct
inschrijven
download
brochure
bel mij
 

Doelstellingen

Na deze training:

 • Hebt u inzicht in de noodzaak om het testproces te verbeteren, de belangrijkste modellen en de relatie met software process improvement.
 • Kent u de structuur en achtergronden van het TPI® Next model en de samenhang met Software Process Improvement;
 • Kent u de aandachtsgebieden, volwassenheidsniveaus en controlepunten;
 • Kent u de ‘continuous’ implementatie van het TPI® Next model door middel van clusters;
 • een uitgebreide behandeling van onderwerpen die voor een ‘beheerst’ niveau belangrijk zijn;
 • Hebt u inzicht in de relatie van TPI® Next met TMap® Next, alsmede specifieke TMap® Next test practices voor het verbeteren van bepaalde aandachtsgebieden;
 • Kunt u interviews afnemen en bevindingen en aanbevelingen presenteren;
 • Kent u het belang van metrics binnen test proces verbeteren en binnen TPI® Next.

Omschrijving

Hoe goed is uw testproces?

Software Process Improvement (SPI) is één van de belangrijkste aandachtpunten binnen de software industrie. Hoewel het testen van software binnen de software industrie zo’n 30 tot 40% van de totale projectkosten omvat, is de aandacht voor gestructureerd testen binnen de SPI modellen beperkt. Een antwoord op deze tekortkoming is de ontwikkeling van specifieke modellen voor testproces verbeteren.

Deze cursus gaat in op één van de bekendste testproces verbetermodellen, het TPI® Next model. Het TPI® Next model helpt organisaties in het bepalen van de status van het testproces en het stellen van prioriteiten ten aanzien van verbeteringen. TPI® Next helpt bij het vaststellen wat dient te worden aangepakt c.q. verbeterd. Een gestructureerde testmethode, zoals TMap® Next, helpt bij bepalen hoe een en ander kan worden geïmplementeerd. Tijdens deze cursus wordt ook de relatie tussen TPI® Next en TMap® Next aangegeven, waarbij een aantal goede TMap® Next handvatten zal worden aangereikt.

Deze training is er op gericht om u in theorie en praktijk te laten begrijpen wat TPI Next is en op welke wijze u het in uw eigen organisatie kunt toepassen.

Doelgroep

Voor wie is deze training bedoeld?

De training is voor u geschikt als u betrokken bent bij het verbeteren van testprocessen binnen uw eigen organisatie en een van de bekendste methoden wilt leren kennen en toepassen.

Rollen van deelnemers in hun organisatie

De training is bestemd voor:

 • testmanagers, testers en consultants die betrokken zijn bij of verantwoordelijk zijn voor het structureren en verbeteren van het testproces en zich willen verdiepen in de nieuwe standaard op het gebied van test proces verbeteren, het TPI® Next model;
 • medewerkers die verantwoordelijk zijn voor systeem- en/of acceptatietesten en die hun testproces willen verbeteren en/of het testproces van ontwikkeling willen beoordelen;
 • kwaliteitszorg en SPI-medewerkers die behoefte hebben aan kennis op het gebied testproces verbeteren op basis van TPI® Next, en betrokken zijn bij het definiëren van teststandaards.

Voorkennis of voortraining

Het wordt aanbevolen dat u minimaal in het bezit bent van een ISTQB Certificate in Software Testing op Foundation Level of een certificaat TMap Next Test Engineer.

Programma

Opzet van de training

De training duurt twee dagen. U leert TPI Next vanuit theoretisch en praktisch perspectief kennen. Het testproces van uw organisatie wordt gepositioneerd binnen TPI Next. De cursus biedt vervolgens praktische vaardigheden en handvatten voor het verbeteren van uw testproces op basis van TPI Next. Discussies en oefeningen spelen in deze cursus een belangrijke rol.

Programma van dag tot dag

Dag 1

 • Gestructureerd testen
  • Definities en testprincipes, BDTM, case test assessment
 • Test Proces Verbeteren
  • De noodzaak en status
  • Introductie testmodellen
  • Structuur en achtergronden, relatie met CMM(-I) en TMMi.
 • Test Process Improvement (TPI® Next)
  • Overzicht structuur, aandachtsgebieden, volwassenheidsniveaus en controlepunten
 • Aandachtsgebieden van TPI® Next
 • Business Driven Test Process Improvement
  • Gebruik van clusters
  • Case BDTPI

Dag 2

 • Case TPI® Next
  • Assessment
  • Interviews
  • Schrijven assessmentrapport
 • Test metrieken
  • Definitie, interpretatie en feedback
 • Opstellen verbeterplan
  • Case verbeterplan
 • Implementatie
  • Weerstand, assessments, do’s and don’ts

Praktisch

Improve verzorgt de training TPI Next op verzoek in-house in uw eigen organisatie. Daarbij stemmen we de inhoud specifiek af op uw doelstellingen. Indien gewenst in het Engels. Neem voor meer informatie contact op via 040-202 1803 of opleidingen@improveqs.nl.

Docent

Uw docent Rob Hendriks

Data & Locatie

Deze training is op aanvraag.

Er zijn momenteel geen geplande trainingen

Training aanvragen

Wellicht ook interessant