Training

Training: Workshop Exploratory Testen: actief software onderzoeken

Exploratory Testen is een manier van testen die persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid van de tester benadrukt, waarbij testgerelateerd leren, test ontwerp, test uitvoering en resultaat interpretatie worden gezien als onderling ondersteunende activiteiten die gedurende het hele project parallel lopen. In deze eendaagse workshop leert u Exploratory testen toepassen in uw eigen omgeving.

direct
inschrijven
download
brochure
bel mij
 

Doelstellingen

Na deze training:

 • Weet u wat Exploratory Testen is;
 • Kunt u heuristieken toepassen;
 • Kunt u charters opstellen;
 • Kent u verschillende soorten sessies;
 • Hebt u nieuwe vaardigheden opgedaan;
 • Kent u verschillende vormen van Exploratory Testen;
 • Kunt u Exploratory Testen managen.

Omschrijving

Leer in één dag gestructureerd en traceerbaar testen met maximale flexibiliteit.

Tegenwoordig krijgen testers steeds vaker te maken met producten waar specificaties onvoldoende zijn vastgelegd om traditionele test methoden en technieken toe te kunnen passen. Daarnaast worden testers geacht om steeds eerder, en met minimale verspilling, te testen. Exploratory testen is een krachtige manier van werken. Door dagelijkse planning en constante bijsturing tijdens het testen, voert u altijd de belangrijkste tests uit.

Exploratory testen is het gelijktijdig ontwerpen, uitvoeren en interpreteren van testen, waarbij er veel gebruik wordt gemaakt van heuristieken. Heuristieken zijn informele, intuïtieve oplossingsstrategieën, die mensen ontwikkelen om bepaalde problemen aan te pakken. In tegenstelling tot algoritmen zijn heuristieken strategieën die in alleen in specifieke situaties een bruikbare oplossing bieden. Het komt dus aan op de vaardigheden van de tester om de juiste heuristiek toe te passen op de juiste situatie. Het gehele proces wordt gelogd in test charters, waardoor exploratory testen – ondanks hardnekkige mythes – prima toepasbaar is in omgevingen waar de traceerbaarheid van testen van belang is, zoals gereguleerde productenontwikkeling.

Het wezenlijke kenmerk van exploratory testen is dat de tester actief aan de slag gaat met de software. Het testen is een cognitief proces: actief, doelgericht en nieuwsgierig wordt de software onderzocht. Terwijl de software wordt getest, doet de tester kennis op, die weer input is voor nieuwe testen.

Doelgroep

Voor wie is deze training bedoeld?

De training is voor u geschikt als u software test of er dagelijks mee te maken hebt. Het is vooral van waarde voor testers die in hun werk te maken hebben met producten die moeten worden getest met beperkte informatie en tijd beschikbaar. De workshop is leerzaam voor iedereen, nieuw of ervaren in het testvak.

Rollen van deelnemers in hun organisatie

De training is bestemd voor:

 • testers

Voorkennis of voortraining

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Programma

Opzet van de training

In deze eendaagse workshop ligt de nadruk op het trainen van vaardigheden. U leert exploratory testen door veel te oefenen op echte software. In de uitgebreide debriefings wisselt u ervaringen uit. Bovendien is er veel ruimte voor discussie en het stellen van vragen. Hierdoor krijgt u praktische vaardigheden voor het succesvol uitvoeren en implementeren van exploratory testen in uw praktijk.

Programma modules

Introductie

 • Wat is exploratory testen?
 • Onbewuste en bewuste kennis
 • Heuristieken

Charters

 • Wat zijn charters?
 • Hoe gebruik ik charters?

Sessies

 • Wat zijn sessies?
 • Soorten sessies
 • Sessie sheets

Vaardigheden

 • Focus en defocus
 • Goede aantekeningen maken
 • Verzinnen van goede test ideeën
 • Debriefing
 • Pair testen

Test Management

 • Schatten en plannen
 • Vormen om exploratory testen te managen, waaronder:
  • Session Based Test Management
  • Thread Based Test Management

Mogelijkheden voor in-house training

Improve verzorgt de workshop Exploratory testen op verzoek inhouse in uw eigen organisatie. Indien gewenst in het Engels. De inhoud stemmen we specifiek af op uw wensen. Neem voor meer informatie contact op via 040-202 1803 of opleidingen@improveqs.nl.

Docent

Uw docent is:

 

Data & Locatie

Deze training is op aanvraag.

Er zijn momenteel geen geplande trainingen

Training aanvragen

Wellicht ook interessant