Training

Training: User Story Testing

Binnen Agile development wordt vaak gebruik gemaakt van User Stories als input voor de ontwikkelteams. Maar wat is een User Story? Hoe komt een User Story tot stand? Hoe kun je een User Story testen? En wat heb je daarvoor nodig? In deze eendaagse training krijgt u het antwoord op al deze vragen.

direct
inschrijven
bel mij
 

Doelstellingen

Na deze training:

 • Kunt u het doel en de levenscyclus van een user story toelichten (inclusief de rol van een tester hierin en de gehanteerde terminologie)
 • Kunt u constructieve feedback op user stories geven vanuit testoogpunt, op de punten: testbaarheid, voldoen aan klantwens, voldoen aan de definitie van een bruikbare user story.
 • Kunt u een productrisicoanalyse uitvoeren voor een set user stories, als input voor het testen.
 • Kunt u participeren in planning poker met als doel het toekennen van story points aan een user story.
 • Kunt u begeleiden bij het opstellen van acceptatiecriteria voor user stories.
 • Kunt u begeleiden bij het opstellen van acceptatietestgevallen voor user stories.
 • Kunt u de consistentie van user stories, acceptatiecriteria en acceptatietestgevallen beoordelen.
 • Kunt u de consequenties van de keuze voor Acceptance Test Driven Development voor het testen van user stories toelichten.

Omschrijving

User Stories als basis voor Agile testen

Steeds meer organisaties stappen succesvol over van de traditionele watervalmethode naar een agile ontwikkelmethode (XP, RUP, DSDM, Scrum, etc.). Van testers wordt verwacht dat zij hun testkennis en -kunde gaan toepassen in een agile omgeving. Daarbij krijgen ze te maken met typische agile practices zoals iteratief ontwikkelen, time-boxing, stand-up meetings, continuous integration, test driven development en vroegtijdige validatie.

Binnen Agile development wordt vaak gebruik gemaakt van User Stories als input voor de ontwikkelteams. Maar wat is een User Story? Hoe komt een User Story tot stand? Hoe kun je een User Story testen? En wat heb je daarvoor nodig?

Deze training is er op gericht om u in theorie en praktijk te leren wat een User Story is en hoe u deze als vertrekpunt voor uw testwerkzaamheden kunt gebruiken.

Doelgroep

Voor wie is deze training bedoeld?

De training is voor u geschikt als u in de praktijk op welke manier dan ook betrokken bent bij het testen van software in een agile/Scrum context waarbij user stories worden gebruikt.

Rollen van deelnemers in hun organisatie

De training is bestemd voor:

 • Testers, testcoördinatoren en testmanagers die werkzaam zijn of gaan werken met user stories in agile projecten;
 • Mensen die al betrokken zijn bij het testen van user stories in agile projecten en hun effectiviteit willen verhogen;
 • Iedereen die geïnteresseerd is in de testactiviteiten binnen agile projecten zoals managers, Scrum masters en ontwikkelaars.

Voorkennis of voortraining

U hebt enige basiskennis van de principes en terminologie op het gebied van software testen verondersteld. Een ISTQB Certificate in Software Testing op Foundation Level of de opleiding TMap NEXT Test Engineer worden aanbevolen. U hebt basiskennis van Agile/Scrum

Programma

Opzet van de training

De workshop duurt één dag. De nadruk ligt op de opbouw van kennis een vaardigheden en op de praktische toepassing daarvan. Het oefenen van de Scrum aanpak in teams en het vertalen van User Stories naar tests zijn de belangrijkste onderdelen van deze workshop. Het grootste deel van de tijd wordt besteed aan oefeningen, discussie en meningsvorming.

Programma onderdelen

Ochtend

Introductie.

Levencyclus van een User Story.

User Stories als requirements.

 • Hoe schrijf ik een user story?
 • Wat is een goede user story?
 • User Story Reviewing.

Productrisicoanalyse op basis van User Stories.

Backlog en Sprint Planning (o.a. planning poker).

Middag

Opstellen acceptatiecriteria voor User Stories.

Opstellen acceptatietestgevallen voor User Stories en acceptatiecriteria.

Checken van de consistentie van user stories, productrisicoanalyse, acceptatiecriteria en tests.

Introductie acceptance test driven development / specification by example.

Schetsen van het belang van het automatiseren van user story tests.

Evaluatie.

Mogelijkheden voor inhouse-training

Improve verzorgt de training User Story Testing op verzoek in-house in uw eigen organisatie. Indien gewenst in het Engels. De inhoud stemmen we specifiek af op uw wensen. Neem voor meer informatie contact op via 040-202 1803 of opleidingen@improveqs.nl.

Docent

Uw docenten zijn:

Data & Locatie

Deze training is op aanvraag.

Er zijn momenteel geen geplande trainingen

Training aanvragen

Wellicht ook interessant